Serwis i wsparcie

Serwis i obsługa na najwyższym poziomie.

Modernizacja najczęściej wiąże się z przebudową stosowanych maszyn i urządzeń czy działów produkcyjnych. Modernizacja ma także duży sens w kwestiach ekonomicznych – pozwala na zachowanie i podniesienie wartości użytkowych wykorzystywanych środków produkcji, procesów technologicznych, produkowanych wyrobów lub metod organizacji wytwarzania.Mobilne systemy automatyki, tak samo jak stacjonarne, wymagają specjalistycznej obsługi serwisowej. Z powodu działania czynników takich jak zanieczyszczenia, starzenie się, czy brak terminowych przeglądów konserwacyjnych, efektywność eksploatacji systemów ulega pogorszeniu, a w konsekwencji mogą one doprowadzić do uszkodzenia i nieprzewidzianych postojów, a nawet do zagrożenia życia i zdrowia osób ich obsługujących.
 

Postaw na jakość i doświadczenie

Firma STATOR ELECTRIC zapewnia wszechstronną opiekę nad systemami sterującymi procesami technologicznymi, oferujemy renowacje, przeglądy, czynności serwisowe oraz modernizacje szaf sterowniczych wraz z oprzyrządowaniem obiektów już powstałych.

NASI PARTNERZY

Pozostań z nami w kontakcie,
czekamy na Twój telefon lub wiadomość!